Oene van der Veen


Mijn werk is gebaseerd op het herkennen van verborgen beelden in hout of steen, wat neerkomt op een projectie van mijn gevoelens en gedachten in de materie. Na een intiem proces van voortdurende wisselwerking tussen mij en het materiaal ontstaat de uiteindelijk vorm: het beeld. Verstilde figuraties van mensen, vogels en dieren komen vrij uit hout of steen. Uit mijn werk spreekt een grote verbondenheid met de natuur: “het oer”.

Sinds 1979 ben ik mij steeds meer gaan wijden aan de beeldhouwkunst. In 1985 hield ik mijn eerste expositie: negen houten beelden rond het thema: 'Eenzaamheid en verbinding'. Sindsdien exposeerde ik veel in zowel Nederland als Duitsland.

Naast particuliere aankopen en opdrachten hebben de provincie Friesland en de gemeente Joure beelden van mij aangekocht.


Publieke werken:

– In 1995 heb ik in opdracht van de gemeente Leeuwarden een groot houten beeld aan de Emmakade gerealiseerd genaamd: Ierde, famke, fûgel.
– In 2004 heb ik in opdracht van het dorp Driesum een oorlog/vredesmonument gemaakt genaamd: Hoeder van 'e frede.
– In 2007 heb ik in opdracht van Stichting Doen een totempaal gemaakt voor en met de wijk de Wielenpôlle te Leeuwarden.
– In 2008 als uitvloeisel van het symposium in Horsten het beeld “Lieben und Lassen”, geplaatst in Friedeburg (DLD).